District Contact Directory

 

STD Codes

 

 

       
Karauli-             7464    Todabhim-       7461   Hindaun- 7469 Shri Mahavir ji-        7469        
Nadauti-           7463   Sapotra-         7465   Mandrayal- 7464 Kaila Devi  -             7464        
 Public Representatives        
Designation

Name

 

Office Residence Mobile Mobile e-Mail        
Member Of Parliament Dr. Manoj Rajoria     9414389585   dr.manojrajoria001@gmail.com        
Zila Pramukh                    
M.L.A. Karauli Shri Darshan Singh -   9983362513   darshangurjarkarauli@gmail.com        
M.L.A. Hindaun Smt Rajkumari - - 9414340451   rajmlahindaun@gmail.com        
M.L.A. Todabhim Shri Ghanshyam Mehar - - 9414315039   mlaghanshyammahar@gmail.com        
M.L.A. Sapotra Shri Ramesh Chand Meena - - 9950440837   rcmeena141@gmail.com        
Chairman Nagarpalika Karauli Shri Rajaram Gurjar 07464-202037 07464-220250 9799908131            
Chairman Nagarpalika Hindaun Shri Arvind Jain 07469-232030 - 9783199994   arvindjainaj.2014@gmail.com        
Chairman Nagarpalika Todabhim Shri Ramkhiladi Meena 07461-230048 - 9414066119            
Pradhan P.S.  Karauli Smt. Indu Devi Jatav 07464-250052 07464-220052 7568721909            
Pradhan P.S.  Hindaun city Dr. Vandana Beniwal 07469-232021 07469-232021 9672978410            
Pradhan P.S.  Todabhim Shri. Mukesh Chand Mina 07461-230023 07461-230023 9929357272            
Pradhan P.S.  Nadauti Shri. Dhanu Chand Sawariya 07463-244126 07463-244126 9929878063            
Pradhan P.S.  Sapotra Shri Ramlal Meena 07465--250200 07465-250200 9772890451            
Pradhan P.S.  Mandrayal Smt. Mausam Bai Meena     7891948477  9460913853          
Division Administration        
Designation Name Office Residence Mobile Mobile e-Mail        
Divisional Commissioner Bharatpur Shri Subeer Kumar 05644-234891/227977 05644-234892     divcomm-bha-rj@nic.in        
I.G.P. Bharatpur Shri Alok Kumar Vashistha 05644-222859 05644-223339 9530410002   igp-bpr-rj-@nic.in        
Asst. Commissioner, Devasthan, Bharatpur Shri K K Khandelwal 05644-228405   8094955980            
District Administraion        
Designation Name Office Residence Mobile Mobile e-Mail        
District Collector Shri Abhimanyu Kumar 07464-250100/250281(fax) 07464-250122   9530314314 dm-kar-rj@nic.in, dm.karauli@rajasthan.gov.in        
Addl. Collector (Incharge) Shri Gaurav Agrawal 07464-250205 07464-250206 7568597500   adm-kar@rajasthan.gov.in        
ADPS, Karauli(Charge) Sh. Hemraj Parindwal     9414424400   adps.karauli@rajasthan.gov.in        
A.C.E.M. Karauli Sh. Hemraj Parindwal
07464-251481   9414424400   acem.kar@rajasthan.gov.in        
S.D.M. Karauli Sh. Ramawatar Kumawat 07464-250025 07464-250074   8005911341 sdmkar-kar@rajasthan.gov.in        
S.D.M. Hindaun Sh. Duli Chand Meena 07469-230277 07469-232004 9414232100     sdmhin-kar@rajasthan.gov.in        
S.D.M. Mandrayal(Charge) Sh. Rajpal Yadav 07464-253101 07464-253060 9413915103 9530314260 sdmman-kar@rajasthan.gov.in        
S.D.M. Sapotra Sh. Rajpal Yadav
07465-252100 07465-252771 9413915103
9530314260 sdmsap-kar@rajasthan.gov.in        
S.D.M.Nadauti Sh Mahendra Yadav 07463-244099 07463-244100 9414019062 9530314264 sdmnad-kar@rajasthan.gov.in        
S.D.M. Todabhim(Charge) Sh Mahendra Yadav 07461-230708 07461-230880 9414019062 9530314264 sdmtod-kar@rajasthan.gov.in        
Tehsildar Karauli Sh. Gauri Shankar Sharma 
07464-250066   9828334991   tdrkar-kar@rajasthan.gov.in        
Tehsildar Hindaun Sh Ghanshyam Joshi 07469-230130 07469-230130 9950440384 9530314268 tdrhin-kar@rajasthan.gov.in        
Tehsildar Todabhim Sh Babulal Meena 07461-230042 07461-230042

9928395505

  tdrtod-kar@rajasthan.gov.in        
Tehsildar Sapotra Sh. Buddhiprakash Meena
07465-252225 07465-252225 9460914296   tdrsap-kar@rajasthan.gov.in        
Tehsildar Nadauti Sh Shreelal Meena 07463-244122 07463-244122 9571881840 9530314270 tdrnad-kar@rajasthan.gov.in        
Tehsildar Mandrayal Sh. Dhirendra Singh 07464-226109   9828930418 9530314265 tdrman-kar@rajasthan.gov.in        
Teshsildar Masalpur Sh. Dhirendra Singh 07464-253366   9828930418 9530314265 tdrmas-kar@rajasthan.gov.in        
Nayab Tehsildar, Nadoti
Mr. Pankhi lal Meena     9413052180            
Nayab Tehsildar, Sapotra Sh Buddhiprakash Meena      9460914296   ntdrsapotra@gmail.com        
Nayab Tehsildar Karanpur Sh. Budhdhi Prakash Meena     9460914296            
Nayab Tehsildar ShreeMahaveerji
Ghansyam Meena     9414860365 7734062403 ntdrmaha-kar@rajasthan.gov.in        
Nayab Tehsildar Balghat
Sh. Harkesh Meena     9410208710            
Nayab Tehsildar Suroth
Sh. Ghanshyam Joshi     9950440384   ntdrhin-kar@rajasthan.gov.in        
Nayab Tehsildar Todabhim
-     -            
Nayab Tehsildar Mandrayal
Sh. Budhdhi Prakash Meena     9460914296            
Nayab Tehsildar Kudgaon
Sh. Buddhiprakash Meena     9460914296            
POLICE SETUP                                                                    DISTRICT POLICE        
Designation Name Office Residence Mobile Mobile e-Mail        
Supdt. Of Police Sh Anil Kayal 07464-250398 07464-250399 9413382777   sp-kar-rj@nic.in        
Addl. S.P. Sh Rajesh Yadav 07464-250029 07464-250030 9413315898   asp-kar@rajpolice.gov.in        
Dy. S.P. Karauli Sh Hanuman Singh Kaviya 07464-250097 07464-250034 8764864540   dyspkli097@gmail.com        
Dy. S.P.Hindaun Sh Gayan Prakash 07469-232186 07469-234803 8764864541   co.hindaun@gmail.com        
Dy. S.P. Todabhim Sh Prakash Chand 07461-230179 07461-230180 8764864542   dysptbmkli@gmail.com        
Dy. S.P. KailaDevi Sh Surendra Kumar Danodiyav 07464-253204 07464-253121 8764864543   dyspkdikli@gmail.com        
Police Control Room Sh Aaraam Singh 07464-220477 / 100   8764864585   pcrkarauli@gmail.com        
Dy. S.P. Jail  Karauli Sh Rajendra Kumar 07464-250355   9414102070   jail-kar-rj@nic.in        
SHO Sadar, Karauli Sh Ramesh Singh 07464-221589 - 9530437197   shosadarkarauli@gmail.com        
SHO Karauli Sh Devendra Jakhar 07464-220036 07464-220036 9530437143   shokli001@gmail.com        
SHO Sapotra Sh Mahendra Singh 07465-252240 07465-250240 9530437296   shosapotra@gmail.com        
SHO Kudgaon Sh Girdhari Singh 07465-256453 07465-256453 9530437360   shokudgaun@gmail.com        
SHO Kailadevi Sh Suman Kumar 07464-228248 07464-228248 9530437276   shokailadevi@gmail.com        
SHO Hindaun Sh  Adhyatma Gautam 07469-232009 - 9530437384   shohindauncity@gmail.com        
SHO Sadar Hindaun Sh Ramveer Singh 07469-231500 - 9530437441   shosadarhindaun@gmail.com        
SHO Karanpur Sh Gulab Singh 07464-295383 - 9530437330   shokaranpur@gmail.com        
SHO Shri Mahavirji Sh Atar Singh 07469-224463 07469-223463 9530437490   shomahavirjish@gmail.com        
SHO Sooroth Sh Sayyid Sharif Ali 07469-250430 07469-250430

9530437462

 

  shosurouth@gmail.com        
SHO Nadauti Sh Raghuveer Singh 07463-244121 07463-244121 9530437552   shonadauti@gmail.com        
SHO Todabhim Sh Rajendra Singh 07463-230058 07463-230058 9530437510   shotodabhim@gmail.com        
SHO Balghat Sh Atar Singh  07463-236200   9530437593   shobalghat@gmail.com        
SHO Masalpur Sh Naresh Sharma 07464-253324 07464-228324 9530437224   shomansalpur@gmail.com        
SHO Mandrayal Sh Roop Singh 07464-253507 - 9530437256   shomandrail@gmail.com        
SHO Gadhmora Sh Girraj Rasad 07463-214352 - 9530437616   shogarhmora101@gmail.com        
SHO Langra Sh Kailash Gurjar     9530437280   sholangra@gmail.com        
SHO Mahila Sh Kamal Prasad Meena 07464-220222   9530438294   shomthana@gmail.com        
Intelligence BureauKarauli   07464-250826 - 8824708058            
C.I.D. Karauli Sh. Ram Chandra Singh  07464-250437   9530408795            
Sub Jail, Hindaun Sh. Kishan Chand Meena 07469-232864   9413470312            
A.C.B. Karauli Sh. Chandan 07464-251509   9414301963 acb.karauli@gmail.com          
Judicial        
Designation Name Office Residence Mobile Mobile e-Mail        
DJ Shri rajesh narayan sharma
07464-250130 07464-250129 9413719688            
ADP Karauli Shri Pdam Chand 07464-250642   7597141761            
Rural Development & Panchayati Raj        
Designation Name Office Residence Mobile Mobile e-Mail        
C.E.O. Zila Parishad Shri Gaurav Agrawal  07464-250630 07464-250634          7568597500 pd-kar-rj@nic.in        
Addl. C.E.O. Zila Parishad    07464-250653 07464-250109     aceo.kar@rajasthan.gov.in (aceo_karoli@rediffmail.com)        
P.O. Accounts Shri Shivcharan Lal Meena 07464-251270     9414314977          
X.En. NREGA Shri Badri Prasad Sharma     9928224334 9530307184 egsmmkar@gmail.com        
C.P.O. Zila Parishad Sh. Ramraj Meena   07464-251270 9413815767   cpokarauli@gmail.com        
B.D.O. Karauli Sh.Gulab Singh Gurjar 07464-250052 07464-250052 8058026718   bdo.kar.kara@rajasthan.gov.in (poegskrl@yahoo.com)        
B.D.O. Hindaun Sh. Nand Lal Sharma 07469-232031 07469-232031 9414339988    bdo.kar.hind@rajasthan.gov.in (poegshnd@yahoo.com)        
B.D.O. Todabhim Smt. Rashmi Meena
07461-230023 07461-230023   9887770996
bdo.kar.toda@rajasthan.gov.in (poegstdm@yahoo.com)        
B.D.O. Nadauti Sh. Ramavtar Meena 07463-244126 07463-244126 7665655792   bdo.kar.nado@rajasthan.gov.in (poegsndt@yahoo.com)        
B.D.O. Sapotra Sh. Ajit Sahariya
07465-252200 07465-252200   9783550456 bdo.kar.sapo@rajasthan.gov.in (poegsspt@yahoo.com)        
B.D.O. Mandrayal Sh. Suresh Bagoriya     8946947683 9414617994 bdo.kar.mand@rajasthan.gov.in (bdomnd@gmail.com)        
DPC, NBA                     
ELECTRICITY (JVVNL)        
Designation Name Office Residence Mobile Mobile e-Mail         
S.E. Karauli Shri Johari Lal Meena
07464-220014 07464-221378 9414022086
  sekarauli@jvvnl.in        
Ex.En Karauli Sh. P. Ranjan 07464-221127   9413390637            
Ex. En (Vig)  Sh. Roop Singh Jatav     9413390610            
AEN Karauli Sh. Vaibhav Upadhyay     9413390648            
Ex.En. Hindaun Shri P.K Dubey 07469-230206 07469-230306 9413390639   xenhindaun@jvvnl.in        
XEN Sapotara -     -   -        
Public Health Engineering Department(P.H.E.D.)        
Designation Name Office Residence Mobile Mobile e-Mail        
Supdt. Engineer Karauli Sh Sitaram Meena 07464-250327 07464-250324 9414340615   sephedkarauli@gmail.com        
Ex.En Karauli ShRajesh Kumar Sharma 07464-250219 07464-250327 9928561682   xenphedkar@rediffmail.com        
Ex.En Hindaun Sh. Ramjeet Meena 07464-230595 07464-230545 9413330022   xenphedhnd@yahoo.in        
AEN Nadauti Sh. Ram Meena 07463-244132 07463-244132 7891980408            
AEN Todabhim

Sh. Rajendra Kumar Meena

 

07461-230011 07461-230011   9549802083

 

 

       
Public Works Department (P.W.D.)        
Designation Name Office Residence Mobile   e-Mail        
SE, Karauli Shri Vikas Dixit 07464-251271 07464-250092 9672222118   piu_karauli@rediffmail.com        
EX.En.Karauli Sh. Rajveer Singh 07464-250091   9414353039   xenpwdkarauli@rediffmail.com        
EX.En. Hindaun Shri Jailal Meena 07469-233644 07469-233111 9414304714   xenpwdhindaun65@gmail.com        
EX.En., Sapotra Sh. R  K Meena     9413239384   xensapotra2007@rediffmail.com        
AEN, Todabhim Shri Ram Gopal Meena     9413035831   aenpwdtdm@gmail.com        
AEN, Nadauti Shri V.S. Meena     9414310758   aenpwdnadoti@gmail.com        
Ex.En.NH 11B Sh. Suresh Pareek     9414332139   pdgangapurcity@gmail.com        
IRRIGATION        
Designation Name Office Residence Mobile   e-Mail         
X.En. Shri Hari Shankar Kumavat 07464-250070 07464-2500891 9460010222   eekaroli.wr@gmail.com        
FOREST        
Designation Name Office Residence Mobile   e-Mail         
D.F.O.(Buffer) Soil Conservation       
Shri Shashi Shankar
07464-250019 07464-220181 9413803941   dcf.kroli.forest@rajasthan.gov.in        
D.C.F. (Buffer)  Wild Life
Shri Kapil Chandrawal 07464-250003 07464-250003 9414087587
   dcfb.kroli.forest@rajasthan.gov.in        
A.C.F.                                                  Shri Suresh Mishra                                                                                       7665011470                                      dfobufferkarauli@gmai.com
       
MEDICAL & Health DEPARTMENT        
Designation Name Office Residence Mobile   e-Mail         
C.M. & H.O. Dr. Ramroop Meena 07464-220150 07464-250675 9414272386, 7374002301    cmho-kar-rj@nic.in        
Dy CMHO(Health)(Add. Charge) Dr. S.P. Meena 07464-220150   7374002303   idsp_karauli@yahoo.co.in        
Dy CMHO(FW) Dr. Dinesh Meena     7374002309   dycmhokarfw@gmail.com        
RCHO  Dr. S. P. Meena 07464-221174   7374002302   drchokarauli@yahoo.in        
DPC ( RMSC ) Dr Ganesh Singh Meena 07464-215100   9461002555   dpckarauli@gmail.com        
District TB Officer        - 07464-221666   7374002865   dtorjkra@rntcp.org        
BCMHO-KARAULI  Dr. Samay Singh 07464-251433  

9462633413,7374002336

 

  bpmu.karauli@gmail.com        
BCMHO-TODABHIM Dr. Devi shaya meena 07461-230001   7374002766   bpm.todabhim@gmail.com        
BCMHO-HINDAUN Dr. Umesh Gupta 07469-233276   9413146064,7374002456   bpmhindaun@rediffmail.com        
BCMHO-SAPOTRA Dr. Puran Mal Meena
07465-252706   9116140232,7374002562   bpmusapotra@gmail.com        
BCMHO-GUDACHANDRAJI Dr. Jagram Meena 07463-282726  

8209953484

 

  bpmguda@gmail.com        
PMO-HINDAUN CITY Dr. Namonarayan 07469-230666   9414340909   chc_hindon@yahoo.com        
DPM (NRHM) Sh. Ashutosh Pandey 07464-220996   8426040000   dpm_karauli@yahoo.co.in        
P.M.O District Hospital Karauli Dr. Shriram Meena
07464-220029 07464-250207 9414329224
  pmokarauli@gmail.com        
EDUCATION        
Designation Name Office Residence Mobile Mobile e-Mail        
D.E.O. (Sec) Shri Hariram Meena 07464-220038   9413379250    deoseckarauli38@gmail.com        
D.E.O. ( Pri) &  DPC, DPEP Shri Devendra Pal Singh 07464-220640   9461041027   deoelekarauli@gmail.com        
Principal Govt.P.G. College  Karauli Shri Babu Sahay Meena 07464-250023   9460704438   pgcollegekarauli@gmail.com        
Principal  Govt. Girls Collage Karauli Shri Govind Gupta 07464-221231   9414340446            
Principal  Govt. Collage Hindaun Sh. Radheshyam Kholiya 07469-232013   9413840024   gchindaun@gmail.com        
Superintendent I.T.I. Karauli Sh. Suresh Chand Garg 07464-216156       iti_karauli@yahoo.co.in        
DLCEO( Zila Saksharta Adhikari) Sh. Hemraj Singh 07464-250107   9413923493   dlceo.karaulirj@gmail.com        
J.N.V, Jatnangla Sh. K K Tripathi 07469-299570 07469-299571 9413320170            
Kendriya Vidyalay Karauli Sh. Mukesh Kumar 07464-250691   9414073043   kvkarauli@gmail.com kvkarauli_roagra@kvsedu.org        
Principal Model School Karauli Shri Sarvesh Gupta     9414668608   karaulisvgms@gmail.com        
BANKS        
Designation   Office Residence Mobile   e-Mail        
Lead Bank Officer   07464-221175   8094018375   ldm.karauli@bankofbaroda.com        
Manager, SBBJ   07464-220028 07464-221028 8239440408   sbbj10076@sbbj.co.in        
Manager, BOB   07464-221175 07464-221175 8094018375   karauli@bankofbaroda.com        
Manager, SBI   07464-221803   8003198067   sbi.04191@sbi.co.in        
Manager, PNB   07464-220187   8003898458   bo4069@pnb.co.in        
Manager, OBC   07469-233388   9828386875   bm0625@obc.co.in        
Manager, UCO   07469-230055       9928237075   hindau@ucobank.co.in        
Manager, HDFC   9887416631   9667439011   ankush.biloriya@hdfcbank.com        
Manager, ICICI   07464-220089   8696948500   ramakant.vashistha@icicibank.com        
Manager, BOI   07464-221122   9462647535   karauli.rajasthan@bankofindia.co.in        
Manager, Union Bank of India   07469-231111      9783034678   cbshindauncity@unionbankofindia.com        
Manager, IDBI   07464-220589 07464-220590 8239640640   yadav.arvind@idbi.co.in        
Manager, Andhra Bank   07469-233100   7891360937   bm.2644@andhrabank.co.in        
Manager, Canara   07464-220813   7568471692   cb3033@canarabank.com        
Manager, Syndicate Bank   07464-221220   9414045407   br.8406@syndicatebank.co.in        
Manager, Central Bank of India   07464-251480   8696930682   bmjaip3714@centralbank.co.in        
Manager, Corporation Bank   07464-221512 07464-221511 9166600877   cb1672@corpbank.co.in        
Manager, United Bank of India   07469-230050   7568190850   bmhnc@unitedbank.co.in        
Manager, Indian Overseas Bank   07464-221396 07464-221238 8952094441   iob2228@iob.in        
Manager Bhumi Vikas Bank Karauli   07464-220006                
Manager, LIC   07464-220182 07464-220002 9461120731            
Manager, Baroda Gramin Bank, Karauli   07464-220882   8003490370   krlkaa@barodarajasthanrrb.co.in        
Central Coperative Bank, Karauli   07464-220055   9784942276   ccbkarauli@gmail.com        
TELEPHONE DEPARTMENT        
Designation   Office Residence Mobile Mobile e-Mail        
TDM, Sawai Madhopur Sh. Pushkar Shreevastav 07462-221500 07462-221600 9414001249   tdmswm_raj@bsnl.co.in        
DET GPR Sh. S L Meena 07469-231388 07469-231399 9414001143   patotdmswm@gmail.com        
SDOT, Karauli  Sh. Ramkesh Meena   07464-250480 07464-220820 9413395197
  bsnlrj.swm@gmail.com        
JTO, KARAULI, Sh. Bhoop Singh     9413395562            
JTO, Hindaun, Sh. Sanjay Meena     9414001465            
OTHER DEPARTMENT         

 

Designation

                                    

Name Office Residence Mobile Mobile e-Mail        
Treasury Officer Sh. Bharat Lal Meena 07464-250134 07464-250506 9414486437   to-kar-rj@nic.in        
D.I.O. NIC Shri Anil Jain 07464-250548 07464-250557 9928018284   rajkrl@nic.in        
District Supply Officer Sh. Amit Verma(Charge) 07464-250569 07464-220927 8058514269   dsofood-krl-rj@nic.in        
Assistant. Director SI & PF Shri Farebi Lal Meena 07464-250042   9460989488   ad.kar.sipf@rajasthan.gov.in        
Deputy Registrar (Co-operative) Shri R. D. Meena 07464-251417   9772932190   arkar.coop@rajasthan.gov.in        
D.T.O. Shri Jagdish Amrawat 07464-251020   7534801452   dto.karoli.tport@rajasthan.gov.in        
Dy. Director ( Agriculture ) Shri V.D. Sharma 07464-250172   9461974110   ddagr_kar@rediffmail.com        
Project Director ATMA Shri T.K. Joshi 07464-250172   9414025117   ddagr_kr@rediffmail.com        
Joint. Director (Animal Hus.) Dr. B.L. Meena 07464-250390   9414329001   ddahkaroli@yahoo.com        
Dy. Director (Animal Hus.) Dr. Devendra Kain 07464-250390   9413668137            
AD-Horticulture Shri Ram Lal Jat 07464-250172   9828412727   adhkarauli@rediffmail.com        
Distt. Social Welfare Officer Sh. Narayan Meena 07464-251076   9784653411   sjekarauli@yahoo.com        
Assistant Director, Social Justice & Empowerment Sh. Narayan Meena     9784653411   sjekarauli@yahoo.com        
G.M. DIC Shri Dharmendra Kr Sharma 07464-215405  07464-250561 9928647327   dickarauli@rajasthan.gov.in        
Regional Manager RIICO Hindaun City Shri G.S Meena 07469-230189   9414041168   riicohindaun@gmail.com        
P.R.O. Karauli Shri Mansingh Meena 07464-250230 07464-250322 9414844951   karaulipro4@gmail.com        
Comm. Nagar Parishad Karauli(Charge) Sh. Vijay Pratap Singh  07464-220037 07464-216707 6350384291   np.karauli@yahoo.com        
Comm. Nagar Parishad Hindaun Shri Deepak Chauhan 
07469-232989   7014003224   nphindauncity@gmail.com        
E.O.Nagarpalika Todabhim Shri Jitendra Singh 07461-230048   9460814789   ulb.tdm@gmail.com        
D.D. ICDS Smt. Urmila Sharma 07464-251289   9461074825   pokaroliwe@gmail.com        
Dy.Manager, RFC OM Prakash Meena (incharge) 07464-251307   9461027061            
PM, RSCDC Sh. Ramkesh Meena 07464-250519   9828787283   ac-karauli@rajasthan.gov.in        
Distt. Statistical Officer ( Asstt. Director) Shri Omprakash Meena  07464-250605   9928203234

         8058885055 dsokar.des@rajasthan.gov.in        
Distt. Saink Kalyan Adhikari Kol. Mukesh Kumar Sharma 07464-250734   8554912324    nsc349@gmail.com        
ACP (Dy Director) DOIT&C Shri Vinod Kumar Meena 07464-251522   8890747608   dlo.doit.karauli@rajasthan.gov.in        
Distt Employment Officer Shri J.N. Nirvan 07464-251436   9414443869    deo.kar.emp@rajasthan.gov.in        
District Excise Officer Shri Sanjeev Choudhary 07464-220271   9530396109    deo.karauli@rajasthan.gov.in        
Districts Sports Officer Sh. Narendra Deshwal 07464-220173   9828222955            
Distt. Ayurved Officer Sh. Anil Pareek 07464-221826   9314030492   dao.aar.ayu@rajasthan.gov.in        
Mining Engineer Karauli Shri Sahadev Sharan  07464-250202   8094356356   mevigkarauli@dmg-raj.org        
C.M., Roadways Hindaun Shri Pankaj Bansal 07469-232167 07469-230672 9549653202   rsrtc.cmhnd@yahoo.com        
C.M., Roadways Karauli Shri. Naval Kishor Sharma 07464-221041   9694687645   rsrtc.cmkrl@gmail.com        
Circuit House Incharge (T O KARAULI) 07464-250164                
Minority Officer Sh. Nujhat Fatima 07464-250045   9829303535   kroli.mino@gmail.com        
Labour Welfare Officer                -         lab-lwo-kar-rj@nic.in        
F.D.O. Dr. J.P. Jual     9414406187            
C.T.O. Shri Pawan Kumar
07464-221481   9785457429   ac.karauli@rajasthan.gov.in        
Ex En. RUIDP Karauli Shri Satya Prakash
07464-251505/ 251419   9414467901
  karauli.ruidp@rajasthan.gov.in        
Inspector Devasthan, Karauli           -                  
C.O. (Scout) Sh. Chandra Shankar Shrivastav     8003097187   karauliscoutguide@gmail.com        
Labour Employment(S.E.E.)                   Sh. K. Abhishek  Sharma                                                            8107208796                                                                                                                                  

ADPC RMSA                                         K Indresh Tiwari                                                                       9414911411                                                                                    

Mines & Geology Dept.                          Sh. A.P. Singh                                                                          9414393616                                        sg.karauli@rajasthan.gov.in

Devasthan                                        Sh. Pushpendra Chaturvedi                                                                         8209007201    
A.D. Tourism                                    Sh. Madhusudan Singh                                                                                9672873888                                                   mssinghjatawat@gmail.com 
   

 

 

       
MANDIR TRUST Name Office Residence Mobile Mobile e-Mail        
Shri Mahaveerji Shri Rajnarayan Sharma, Chairman, Jaipur 0141-2313202 07469-2650419 8058321213 9414584145          
  Shri PC. Sethi, Manager 07469- 224323   9414034009            
Mehandipur Balaji Shri KL.Purohit, Secretary 07461- 230033 01420-247015              
  Shri Ummed Singh Manager 01420- 247015                
Kailadevi Mandir Shri Hanumant Singh 07464-228210 07464-228213              
Madan mohanji Mandir Shri Malkhan Singh, Manager 07464-250061                
MEDIA        
News Agency Contact Person Office Residence Mobile Mobile e-Mail        
Rajasthan Patrika Sh Dinesh Sharma 07464-221300 07464-220141 9785263027   karauli.edit@in.patrika.com        
Dainik Bhasker Shri Sunil Parashar 07464-220600 07464-220783 9414272448   karaulibhaskar@gmail.com        
Dainik Navjyoti Shri Kishan Gopal Shukla 07464-220776   9887281900   dkarolinavjyoti@gmail.com        
Punjab Keshari Shri KC Tiwari 07464-221196   9460913867   tiwari.kcz@gmail.com        
Rashtradoot, Karauli Shri Nemichand Sharma 07464-220331   9414340382   rdootk@gmail.com        
Hindaun Ke Anchal Se Shri Prakash Chand Sharma 9413482651       prksharmaindiatoday@gmail.com        
Dainik Nirbhik Rajasthan, Hindaun and sahara samay Shri Rakesh Agarwal     9414394780   rakeshagrawal99@gmail.com        
Prasar Bharti Akashwani Jaipur Sh. Bankebihari Sharma 0141-2370027   9414486567            
Dainik Samachar Jagat Shri Vivek Chaturvedi     8058053282            
Lokdasha Shri Gopal Mali     9782079437   jpsss2011@gmail.com        
Prakash Kunj Shri Magan Meena     9982213060   prakashkunj.jp@gmail.com        
ETV Rajasthan Shri Darmendra Sharma     9649229777   dharm_3975@hotmail.com        
Khabar Bharati Shri Shobit Parashar     8952848618   hobhitparashar84@gmail.com        
India News Shri Pushpendra Lavania     9413431691 9783822111 Plavaniya760@gmail.com        
Akashwani /Door Darshan Shri Banke Bihari     9414486567   dharm_3975@hotmail.com        
Dainik Bhaskar Shri Vimal Bansal     9928326603   vimalbhaskar81@gmail.com        
Dainik Bhaskar Shri Sukhdev Dagur     9461129024   sukhdev.dagur@gmail.com        
Dainik Bhaskar Shri Umesh Hardeniya     9460913721   Babahardaniya19@gmail.com        
Rajasthan Patrika Shri Vinod Sharma 07464-251222       karauli.patrika@gmail.com        
Rajasthan Patrika Shri Dinesh Chand Sharma     9784742321   karauli.patrika@gmail.com        
Rastradoot Shri Jitendra Yadav     9928868434   rdootk@gmail.com        
Sima Sandesh Shri Radharaman Sharma   07464-250139 8696696664   seemasandeshkaraulinews@gmail.com        
Rakhi Garima Shri Pradeep Kumar Gaur 07463-223444   9214583420 9667070920 rakhigarimanews@gmail.com        

* इस Website पर उपलब्ध समस्त Contacts के अद्यतन करवाने की जिम्मेदारी सम्बंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी की होगी |
जिला प्रशासन द्वारा अधिकारियो एवं आम नागरिकों के बीच संवाद को त्वरित बनाने के लिए "Karauli Administration Contacts" मोबाइल एप बनाया गया है I इसमें ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के सभी अधिकारियो के मोबाइल नंबर डाले गए है I इस मोबाइल एप्लीकेशन को नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते है    
https://play.google.com/store/apps/details?id=example.com.contactlist&hl=en