Contact Directory

 STD Codes

 

Karauli-             7464   Todabhim-       7461   Hindaun- 7469 Shri Mahavir ji-        7469
Nadauti-           7463   Sapotra-         7465   Mandrayal- 7464 Kaila Devi  -             7464
 Public Representatives
Designation Name Office Residence Mobile Mobile e-Mail
Member Of Parliament Dr. Manoj Rajoria     9414389585   dr.manojrajoria001@gmail.com
Zila Pramukh Shri Abhay Kumar     9636662777    
M.L.A. Karauli Shri Darshan Singh -   9983362513   darshangurjarkarauli@gmail.com
M.L.A. Hindaun Smt Rajkumari - - 9414340451   rajmlahindaun@gmail.com
M.L.A. Todabhim Shri Ghanshyam Mehar - - 9414315039   mlaghanshyammahar@gmail.com
M.L.A. Sapotra Shri Ramesh Chand Meena - - 9950440837   rcmeena141@gmail.com
Chairman Nagarpalika Karauli Shri Rajaram Gurjar 07464-202037 07464-220250 9799908131    
Chairman Nagarpalika Hindaun Shri Arvind Jain 07469-232030 - 9783199994 arvindjainaj.2014@gmail.com  
Chairman Nagarpalika Todabhim Shri Ramkhiladi Meena 07461-230048 - 9414066119    
Pradhan P.S.  Karauli Smt. Indu Devi Jatav 07464-250052 07464-220052 7568721909    
Pradhan P.S.  Hindaun city Dr. Vandana Beniwal 07469-232021 07469-232021 9672978410    
Pradhan P.S.  Todabhim Shri. Mukesh Chand Mina 07461-230023 07461-230023 9929357272    
Pradhan P.S.  Nadauti Shri. Dhanu Chand Sawariya 07463-244126 07463-244126 9929878063    
Pradhan P.S.  Sapotra Shri Ramlal Meena 07465--250200 07465-250200 9772890451    
Pradhan P.S.  Mandrayal Smt. Mausam Bai Meena     7891948477  9460913853  
Division Administration
Designation Name Office Residence Mobile Mobile e-Mail
Divisional Commissioner Bharatpur Shri Vikas Sitaramji Bhale 05644-234891/227977 05644-234892 8769066555 9929641110 divcomm-bha-rj@nic.in
I.G.P. Bharatpur Shri Alok Kumar Vashistha 05644-222859 05644-223339 9530410002   igp-bpr-rj-@nic.in
Asst. Commissioner, Devasthan, Bharatpur Shri K K Khandelwal 05644-228405   8094955980    
District Administraion
Designation Name Office Residence Mobile Mobile e-Mail
District Collector Shri Manoj Kumar Sharma 07464-250100/250281(fax) 07464-250122 8003602424   dm-kar-rj@nic.in
Addl. Collector (Admn) Sh. Narendra Kumar Jain 07464-250205 07464-250206 9950658669   adm-kar@rajasthan.gov.in
A.C.E.M. Karauli Sh. Suresh Kumar Goyal(Incharge) 07464-251481   9460190718   acem.kar@rajasthan.gov.in
S.D.M. Karauli Sh Rajendra Goyal 07464-250025 07464-250074 9414306752 9530314333 sdmkar-kar@rajasthan.gov.in
S.D.M. Hindaun Sh Ram Chandra Meena 07469-230277 07469-232004 9414310445 9530314262 sdmhin-kar@rajasthan.gov.in
S.D.M. Mandrayal Sh Suresh Kumar Goyal 07464-253101 07464-253060 9414655071 9530314261 sdmman-kar@rajasthan.gov.in
S.D.M. Sapotra Sh. Rajpal Yadav
07465-252100 07465-252771 9413915103
9530314260 sdmsap-kar@rajasthan.gov.in
S.D.M.Nadauti Sh Mahendra Yadav 07463-244099 07463-244100 9414019062 9530314264 sdmnad-kar@rajasthan.gov.in
S.D.M. Todabhim Sh Jagdish Arya 07461-230708 07461-230880 9414752677 9530314263 sdmtod-kar@rajasthan.gov.in
Tehsildar Karauli Sh. Jagan Lala Meena 07464-250066   9783764055 9530314265 tdrkar-kar@rajasthan.gov.in
Tehsildar Hindaun Sh Ghanshyam Joshi 07469-230130 07469-230130 9950440384 9530314268 tdrhin-kar@rajasthan.gov.in
Tehsildar Todabhim Sh Babulal Meena 07461-230042 07461-230042 9928395505 9530314269 tdrtod-kar@rajasthan.gov.in
Tehsildar Sapotra Sh. Pankhi Lal Meena 07465-252225 07465-252225 9413052180 9530314266 tdrsap-kar@rajasthan.gov.in
Tehsildar Nadauti Sh Ramdhan Mahawar 07463-244122 07463-244122 9414552087 9530314270 tdrnad-kar@rajasthan.gov.in
Tehsildar Mandrayal Sh Jagan Lal Meena 07464-226109   9783764055 9530314267 tdrman-kar@rajasthan.gov.in
Teshsildar Masalpur Sh. Ramcharan Bairwa 07464-253366   8058970949 9530314265 tdrmas-kar@rajasthan.gov.in
Nayab Tehsildar, Sapotra Sh Pankhi Lal Meena     9413052180   ntdrsapotra@gmail.com
Nayab Tehsildar Karanpur Sh. Budhdhi Prakash Meena     9460914296    
Nayab Tehsildar ShreeMahaveerji
Ghansyam Meena     9414860365 7734062403 ntdrmaha-kar@rajasthan.gov.in
Nayab Tehsildar Balghat
Sh. Harkesh Meena     9410208710    
Nayab Tehsildar Suroth
Sh. Ghanshyam Joshi     9950440384   ntdrhin-kar@rajasthan.gov.in
Nayab Tehsildar Todabhim
-     -    
Nayab Tehsildar Mandrayal
Sh. Budhdhi Prakash Meena     9460914296    
Nayab Tehsildar Kudgaon
Pankhi Lal Meena     9413052180    
POLICE SETUP                                                                    DISTRICT POLICE
Designation Name Office Residence Mobile Mobile e-Mail
Supdt. Of Police Sh Anil Kayal 07464-250398 07464-250399 9413382777   sp-kar-rj@nic.in
Addl. S.P. Sh Rajesh Yadav 07464-250029 07464-250030 9413315898   asp-kar@rajpolice.gov.on
Dy. S.P. Karauli Sh Hanuman Singh Kaviya 07464-250097 07464-250034 8764864540   dyspkli097@gmail.com
Dy. S.P.Hindaun Sh Gayan Prakash 07469-232186 07469-234803 8764864541   co.hindaun@gmail.com
Dy. S.P. Todabhim Sh Prakash Chand 07461-230179 07461-230180 8764864542   dysptbmkli@gmail.com
Dy. S.P. KailaDevi Sh Surendra Kumar Danodiyav 07464-253204 07464-253121 8764864543   dyspkdikli@gmail.com
Police Control Room Sh Aaraam Singh 07464-220477 / 100   8764864585   pcrkarauli@gmail.com
Dy. S.P. Jail  Karauli Sh Rajendra Kumar 07464-250355   9414102070   jail-kar-rj@nic.in
SHO Sadar, Karauli Sh Ramesh Singh 07464-221589 - 9530437197   shosadarkarauli@gmail.com
SHO Karauli Sh Devendra Jakhar 07464-220036 07464-220036 9530437143   shokli001@gmail.com
SHO Sapotra Sh Mahendra Singh 07465-252240 07465-250240 9530437296   shosapotra@gmail.com
SHO Kudgaon Sh Girdhari Singh 07465-256453 07465-256453 9530437360   shokudgaun@gmail.com
SHO Kailadevi Sh Suman Kumar 07464-228248 07464-228248 9530437276   shokailadevi@gmail.com
SHO Hindaun Sh ShivKumar Bharadwaj 07469-232009 - 9530437384   shohindauncity@gmail.com
SHO Sadar Hindaun Sh Chandra Bhan Singh 07469-231500 - 9530437441   shosadarhindaun@gmail.com
SHO Karanpur Sh Gulab Singh 07464-295383 - 9530437330   shokaranpur@gmail.com
SHO Shri Mahavirji Sh Dinesh Kumar 07469-224463 07469-223463 9530437490   shomahavirjish@gmail.com
SHO Sooroth Sh Ramdev Singh 07469-250430 07469-250430 9530437462   shosurouth@gmail.com
SHO Nadauti Sh Raghuveer Singh 07463-244121 07463-244121 9530437552   shonadauti@gmail.com
SHO Todabhim Sh Rajendra Singh 07463-230058 07463-230058 9530437510   shotodabhim@gmail.com
SHO Balghat Sh Atar Singh  07463-236200   9530437593   shobalghat@gmail.com
SHO Masalpur Sh Naresh Sharma 07464-253324 07464-228324 9530437224   shomansalpur@gmail.com
SHO Mandrayal Sh Roop Singh 07464-253507 - 9530437256   shomandrail@gmail.com
SHO Gadhmora Sh Girraj Rasad 07463-214352 - 9530437616   shogarhmora101@gmail.com
SHO Langra Sh Kailash Gurjar     9530437280   sholangra@gmail.com
SHO Mahila Sh Kamal Prasad Meena 07464-220222   9530438294   shomthana@gmail.com
Intelligence BureauKarauli   07464-250826 - 8824708058    
C.I.D. Karauli Sh. Ram Chandra Singh  07464-250437   9530408795    
Sub Jail, Hindaun Sh. Amar Singh Naruka 07469-232864   9166529397    
A.C.B. Karauli Sh. Chandan 07464-251509   9414301963 acb.karauli@gmail.com  
Judicial
Designation Name Office Residence Mobile Mobile e-Mail
DJ Shri P. K. SONGRA 07464-250130 07464-250129      
ADP Karauli Shri Pdam Chand 07464-250642   7597141761    
Rural Development & Panchayati Raj
Designation Name Office Residence Mobile Mobile e-Mail
C.E.O. Zila Parishad Shri Dataram 07464-250630 07464-250634        9414219570 9530307181 pd-kar-rj@nic.in
Addl. C.E.O. Zila Parishad Sh. Sanjay Sharma 07464-250653 07464-250109 9982323246 9530307182 aceo.kar@rajasthan.gov.in (aceo_karoli@rediffmail.com)
P.O. Accounts Shri Sugreev Meena 07464-250630     9530307183  
X.En. NREGA Shri Badri Prasad Sharma     9928224334 9530307184 egsmmkar@gmail.com
C.P.O. Zila Parishad Sh. Ramraj Meena   07464-251270 9413815767   cpokarauli@gmail.com
B.D.O. Karauli Sh.Arjun Morwal 07464-250052 07464-250052 9414374021 9530307189 bdo.kar.kara@rajasthan.gov.in (poegskrl@yahoo.com)
B.D.O. Hindaun Sh. Ramesh Chand Varma 07469-232031 07469-232031 9414340518 9530307190 bdo.kar.hind@rajasthan.gov.in (poegshnd@yahoo.com)
B.D.O. Todabhim Sh. Amrat Lal Meena 07461-230023 07461-230023 9414866319 9530307193 bdo.kar.toda@rajasthan.gov.in (poegstdm@yahoo.com)
B.D.O. Nadauti Smt. Ramkishor Meena 07463-244126 07463-244126 9413354341 9530307191 bdo.kar.nado@rajasthan.gov.in (poegsndt@yahoo.com)
B.D.O. Sapotra Sh. Vijay Singh Meena 07465-250200 07465-250200 8890893226 9929244004 bdo.kar.sapo@rajasthan.gov.in (poegsspt@yahoo.com)
B.D.O. Mandrayal Sh Naresh Kumar Sharma     9414272260 9530307388 bdo.kar.mand@rajasthan.gov.in (bdomnd@gmail.com)
DPC, NBA  Sh. Dataram Mina      9413021127    
ELECTRICITY (JVVNL)
Designation Name Office Residence Mobile Mobile e-Mail 
S.E. Karauli Shri Lalit K. Vijaybargiy 07464-221342 07464-221378 9414022086   sekarauli@jvvnl.in
Ex.En Karauli Sh. P. L. Mahavar 07464-221127   9413390637    
Ex. En (Vig)  Sh. M.C. Bhandari     9413390610    
AEN Karauli -     -    
Ex.En. Hindaun Shri Babulal Meena 07469-230206 07469-230306 9413390639   xenhindaun@jvvnl.in
Public Health Engineering Department(P.H.E.D.)
Designation Name Office Residence Mobile Mobile e-Mail
Supdt. Engineer Karauli Sh Sitaram Meena   07464-250324 9414340615   sephedkarauli@gmail.com
Ex.En Karauli Sh Asharam Meena 07464-250209 07464-250327 9413380388   xenphedkar@rediffmail.com
Ex.En Hindaun Sh. Ramjeet Meena 07464-230595 07464-230545 9413330022   xenphedhnd@yahoo.in
AEN Nadauti Sh. Jagveer Meena 07463-244132 07463-244132 9413380377    
AEN Todabhim Sh. Rajendra Kumar Meena 07461-230011 07461-230011 9001599286 9549802083  
Public Works Department (P.W.D.)
Designation Name Office Residence Mobile   e-Mail
SE, Karauli Shri Vikas Dixit 07464-250091 07464-250092 9670000118   piu_karauli@rediffmail.com
X.En.Karauli Sh. Rajveer Singh 07464-250091   9414353039   xenpwdkarauli@rediffmail.com
X.En. Hindaun Shri Jailal Meena 07469-233644 07469-233111 9414304714   xenpwdhindaun65@gmail.com
X.En., Sapotra Sh. R  K Meena     9413239384   xensapotra2007@rediffmail.com
AEN, Todabhim Shri Ram Gopal Meena     9413035831   aenpwdtdm@gmail.com
AEN, Nadauti Shri V.S. Meena     9414310758   aenpwdnadoti@gmail.com
Ex.En.NH 11B Sh. Suresh Pareek     9414332139   pdgangapurcity@gmail.com
IRRIGATION
Designation Name Office Residence Mobile   e-Mail 
X.En. Shri Hari Shankar Kumavat 07464-250070 07464-2500891 9460010222   eekaroli.wr@gmail.com
FOREST
Designation Name Office Residence Mobile   e-Mail 
D.F.O. Soil Conservation Shri Sangram Singh Katiyar 07464-250019 07464-220181 7728980366    dcfsc.karauli@rediffmail.com
D.C.F. (Buffer)  Shri Upendra Kumar Mishra 07464-250003 07464-250003 9460152180    dcf.kroli.forest@rajasthan.gov.in
MEDICAL & Health DEPARTMENT
Designation Name Office Residence Mobile   e-Mail 
C.M. & H.O. Dr. Ramroop Meena 07464-220150 07464-250675 9414272386, 8426040001    cmho-kar-rj@nic.in
Dy CMHO(Health) Dr. S.P. Meena 07464-220150   8426040002   idsp_karauli@yahoo.co.in
Dy CMHO(FW) Dr. Dinesh Meena     8426040009   dycmhokarfw@gmail.com
RCHO (Add. Charge) Dr. S. P. Meena 07464-221174   8426040002   drchokarauli@yahoo.in
DPC ( RMSC ) Dr Ganesh Singh Meena 07464-215100   9461002555   dpckarauli@gmail.com
District TB Officer Dr Amit Kumar Goyal 07464-221666   8426040010   dtorjkra@rntcp.org
BCMHO-KARAULI  Dr. Samay Singh 07464-251433   9462633413   bpmu.karauli@gmail.com
BCMHO-TODABHIM Dr. Devi shaya meena 07461-230001   8426040111   bpm.todabhim@gmail.com
BCMHO-HINDAUN Dr. Umesh Gupta 07469-233276   9413146064   bpmhindaun@rediffmail.com
BCMHO-SAPOTRA Dr. Mukeshi Meena 07465-252706   8426041001   bpmusapotra@gmail.com
BCMHO-GUDACHANDRAJI Dr. Babu Lal 07463-282726   8426040258   bpmguda@gmail.com
PMO-HINDAUN CITY Dr. Namonarayan 07469-230666   9414340909   chc_hindon@yahoo.com
DPM (NRHM) Sh. Ashutosh Pandey 07464-220996   8426040000   dpm_karauli@yahoo.co.in
P.M.O District Hospital Karauli Dr. Ram Singh Meena 07464-220029 07464-250207 9828257098   pmokarauli@gmail.com
EDUCATION
Designation Name Office Residence Mobile Mobile e-Mail
D.E.O. (Sec) Shri Ramdhan Jat 07464-220038   9782549192    deoseckarauli38@gmail.com
D.E.O. ( Pri) &  DPC, DPEP Shri Shivcharan Meena 07464-220640   9413171519   deoelekarauli@gmail.com
Principal Govt.P.G. College  Karauli Shri Babu Sahay Meena 07464-250023   9460704438   pgcollegekarauli@gmail.com
Principal  Govt. Girls Collage Karauli Shri Govind Gupta 07464-221231   9414340446    
Principal  Govt. Collage Hindaun Sh. Radheshyam Kholiya 07469-232013   9413840024   gchindaun@gmail.com
Superintendent I.T.I. Karauli Sh. Suresh Chand Garg 07464-216156       iti_karauli@yahoo.co.in
DLCEO( Zila Saksharta Adhikari) Sh. Hemraj Singh 07464-250107   9413923493   dlceo.karaulirj@gmail.com
J.N.V, Jatnangla Sh. K K Tripathi 07469-299570 07469-299571 9413320170    
Kendriya Vidyalay Karauli Sh. Mukesh Kumar 07464-250691   9414073043   kvkarauli@gmail.com kvkarauli_roagra@kvsedu.org
Principal Model School Karauli Shri Sarvesh Gupta     9414668608   karaulisvgms@gmail.com
BANKS
Designation   Office Residence Mobile   e-Mail
Lead Bank Officer   07464-221175   8094018375   ldm.karauli@bankofbaroda.com
Manager, SBBJ   07464-220028 07464-221028 8239440408   sbbj10076@sbbj.co.in
Manager, BOB   07464-221175 07464-221175 8094018375   karauli@bankofbaroda.com
Manager, SBI   07464-221803   8003198067   sbi.04191@sbi.co.in
Manager, PNB   07464-220187   8003898458   bo4069@pnb.co.in
Manager, OBC   07469-233388   9828386875   bm0625@obc.co.in
Manager, UCO   07469-230055       9928237075   hindau@ucobank.co.in
Manager, HDFC   9887416631   9667439011   ankush.biloriya@hdfcbank.com
Manager, ICICI   07464-220089   8696948500   ramakant.vashistha@icicibank.com
Manager, BOI   07464-221122   9462647535   karauli.rajasthan@bankofindia.co.in
Manager, Union Bank of India   07469-231111      9783034678   cbshindauncity@unionbankofindia.com
Manager, IDBI   07464-220589 07464-220590 8239640640   yadav.arvind@idbi.co.in
Manager, Andhra Bank   07469-233100   7891360937   bm.2644@andhrabank.co.in
Manager, Canara   07464-220813   7568471692   cb3033@canarabank.com
Manager, Syndicate Bank   07464-221220   9414045407   br.8406@syndicatebank.co.in
Manager, Central Bank of India   07464-251480   8696930682   bmjaip3714@centralbank.co.in
Manager, Corporation Bank   07464-221512 07464-221511 9166600877   cb1672@corpbank.co.in
Manager, United Bank of India   07469-230050   7568190850   bmhnc@unitedbank.co.in
Manager, Indian Overseas Bank   07464-221396 07464-221238 8952094441   iob2228@iob.in
Manager Bhumi Vikas Bank Karauli   07464-220006        
Manager, LIC   07464-220182 07464-220002 9461120731    
Manager, Baroda Gramin Bank, Karauli   07464-220882   8003490370   krlkaa@barodarajasthanrrb.co.in
Central Coperative Bank, Karauli   07464-220055   9784942276   ccbkarauli@gmail.com
TELEPHONE DEPARTMENT
Designation   Office Residence Mobile Mobile e-Mail
TDM, Sawai Madhopur Sh. Pushkar Shreevastav 07462-221500 07462-221600 9414000186   tdmswm_raj@bsnl.co.in
DET GPR Sh. S L Meena 07469-231388 07469-231399 9414001143   patotdmswm@gmail.com
SDO-T, Karauli  Sh. N K Verma 07464-250480 07464-220820 9414001577   bsnlrj.swm@gmail.com
JTO, KARAULI, Sh. Bhoop Singh     9413395562    
JTO, Hindaun, Sh. Sanjay Meena     9414001465    
OTHER DEPARTMENT 
Designation Name Office Residence Mobile Mobile e-Mail
Treasury Officer Shri Durgesh Rajoriya 07464-250134 07464-250506 9829765046   to-kar-rj@nic.in
D.I.O. NIC Shri Anil Jain 07464-250548 07464-250557 9928018284   rajkrl@nic.in
District Supply Officer Shri Tara Chand Gothwal 07464-250569 07464-220927 9414647794   dsofood-krl-rj@nic.in
Assistant. Director SI & PF Shri Farebi Lal Meena 07464-250042   9460989488   ad.kar.sipf@rajasthan.gov.in
Deputy Registrar (Co-operative) Shri R. D. Meena 07464-251417   9772932190   arkar.coop@rajasthan.gov.in
D.T.O. Shri Jagdish Amrawat 07464-251020   7534801452   dto.karoli.tport@rajasthan.gov.in
Dy. Director ( Agriculture ) Shri V.D. Sharma 07464-250172   9461974110   ddagr_kar@rediffmail.com
Project Director ATMA Shri T.K. Joshi 07464-250172   9414025117   ddagr_kr@rediffmail.com
Joint. Director (Animal Hus.) Dr. B.L. Meena 07464-250390   9414329001   ddahkaroli@yahoo.com
Dy. Director (Animal Hus.) Dr. Devendra Kain 07464-250390   9413668137    
AD-Horticulture Shri Ram Lal Jat 07464-250172   9828412727   adhkarauli@rediffmail.com
Distt. Social Welfare Officer Shri Babulal Meena 07464-251076   9414911074   sjekarauli@yahoo.com
Assistant Director, Social Justice & Empowerment Shri Babulal Meena     9414911074   sjekarauli@yahoo.com
G.M. DIC Shri Dharmendra Kr Sharma 07464-215405  07464-250561 9928647327   dickarauli@rajasthan.gov.in
Regional Manager RIICO Hindaun City Shri G.S Meena 07469-230189   9414041168   riicohindaun@gmail.com
P.R.O. Karauli Shri Mansingh Meena 07464-250230 07464-250322 9414844951   karaulipro4@gmail.com
Comm. Nagar Parishad Karauli Sh. Dharampal 07464-220037 07464-216707 8764010699   np.karauli@yahoo.com
Comm. Nagar Parishad Hindaun Shri Manish Soni
07469-232989   9672976600   nphindauncity@gmail.com
E.O.Nagarpalika Todabhim Shri Tejram Meena  07461-230048   9636012186   ulb.tdm@gmail.com
D.D. ICDS Mohar Bai Meena 07464-251289   9461492126   pokaroliwe@gmail.com
Dy.Manager, RFC OM Prakash Meena (incharge) 07464-251307   9461027061    
PM, RSCDC Sh. Ramkesh Meena 07464-250519   9828787283   ac-karauli@rajasthan.gov.in
Distt. Statistical Officer ( Asstt. Director) Shri Ramraj Meena 07464-250605   9413815767   dsokar.des@rajasthan.gov.in
Distt. Saink Kalyan Adhikari Comm. R.P. Yadav  07464-250734   9650466363    nsc349@gmail.com
ACP (Dy Director) DOIT&C Shri Rohitashwa Kumar Meena 07464-251522   9462901316   dlo.doit.karauli@rajasthan.gov.in
Distt Employment Officer Shri J.N. Nirvan 07464-251436   9414443869    deo.kar.emp@rajasthan.gov.in
District Excise Officer Shri SANJAY SINGH DULAR 07464-220271   9530396109    deokarauli@rajexcise.net
Districts Sports Officer Sh. Narendra Deshval 07464-220173   9828222955    
Distt. Ayurved Officer Shri Anil Pareek 07464-221826   9314030492   cao.aar.ayu@rajasthan.gov.in
Mining Engineer Karauli Shri N.L. Meghwal 07464-250202   9414174844   mevigkarauli@dmg-raj.org
C.M., Roadways Hindaun Shri Pankaj Bansal 07469-232167 07469-230672 9549653202   rsrtc.cmhnd@yahoo.com
C.M., Roadways Karauli Shri. Naval Kishor Sharma 07464-221041   9694687645   rsrtc.cmkrl@gmail.com
Circuit House Incharge (T O KARAULI) 07464-250164        
Minority Officer Sh. Nujhat Fatima 07464-250045   9829303535   kroli.mino@gmail.com
Labour Welfare Officer Shri R S Bhandari     9785754185   lab-lwo-kar-rj@nic.in
F.D.O. Dr. J.P. Jual     9414406187    
C.T.O. Shri Krishn Sandhu  07464-221481   9829065636   ac.karauli@rajasthan.gov.in
Ex En. RUIDP Karauli Shri Bhagwan S Meena 07464-251505/ 251419   9166655510   karauli.ruidp@rajasthan.gov.in
Inspector Devasthan, Karauli Shri Vishun Charturvedi     9636439349    
C.O. (Scout) Sh. Chandra Shankar Shrivastav     8003097187   karauliscoutguide@gmail.com
MANDIR TRUST
MANDIR TRUST Name Office Residence Mobile Mobile e-Mail
Shri Mahaveerji Shri N.K.Jain, Chairman, Jaipur 0141-2313202 07469-2650419 9414066665    
  Shri PC. Sethi, Manager 07469- 224323   9414034009    
Mehandipur Balaji Shri KL.Purohit, Secretary 07461- 230033 01420-247015      
  Shri Ummed Singh Manager 01420- 247015        
Kailadevi Mandir Shri Hanumant Singh 07464-228210 07464-228213      
Madan mohanji Mandir Shri Malkhan Singh, Manager 07464-250061        
MEDIA
News Agency Contact Person Office Residence Mobile Mobile e-Mail
Rajasthan Patrika Sh Dinesh 07464-221300 07464-220141 9785263027   karauli.patrika@gmail.com,karauli.edit@in.patrika.com
Dainik Bhasker Shri Sunil Parashar 07464-220600 07464-220783 9414272448   karaulibhaskar@gmail.com
Dainik Navjyoti Shri Kishan Gopal Shukla 07464-220776   9887281900   dkarolinavjyoti@gmail.com
Punjab Keshari Shri KC Tiwari 07464-221196   9460913867   tiwari.kcz@gmail.com
Rashtradoot, Karauli Shri Nemichand Sharma 07464-220331   9414340382   rdootk@gmail.com
Hindaun Ke Anchal Se Shri Prakash Chand Sharma 9413482651       prksharmaindiatoday@gmail.com
Dainik Nirbhik Rajasthan, Hindaun and sahara samay Shri Rakesh Agarwal     9414394780   rakeshagrawal99@gmail.com
Prasar Bharti Akashwani Jaipur   0141-2370027        
Dainik Samachar Jagat Shri Vivek Chaturvedi     8058053282    
Dainik Kalptaru Shri Dharmendra Sharma     9649229777   dharm_3975@hotmail.com
Lokdasha Shri Gopal Mali     9782079437   jpsss2011@gmail.com
Prakash Kunj Shri Magan Meena     9982213060   prakashkunj.jp@gmail.com
ETV Rajasthan Shri Manoj Jain     9413320555/ 9785263035    
Khabar Bharati Shri Shobit Parashar     8952848618   hobhitparashar84@gmail.com
India News Shri Pushpendra Lavania     9413431691 9783822111 Plavaniya760@gmail.com
Akashwani /Door Darshan Shri Banke Bihari     9414486567   dharm_3975@hotmail.com
Dainik Bhaskar Shri Vimal Bansal     9928326603   vimalbhaskar81@gmail.com
Dainik Bhaskar Shri Sukhdev Dagur     9461129024   sukhdev.dagur@gmail.com
Dainik Bhaskar Shri Umesh Hardeniya     9460913721   Babahardaniya19@gmail.com
Rajasthan Patrika Shri Vinod Sharma 07464-251222       karauli.patrika@gmail.com
Rajasthan Patrika Shri Dinesh Sharma     9785263027   karauli.patrika@gmail.com
Rajasthan Patrika Shri Dinesh Chand Sharma     9784742321   karauli.patrika@gmail.com
Rastradoot Shri Jitendra Yadav     9928868434   rdootk@gmail.com
Sima Sandesh Shri Radharaman Sharma   07464-250139 8696696664   seemasandeshkaraulinews@gmail.com
Rakhi Garima Shri Pradeep Kumar Gaur 07463-223444   9214583420 9667070920 rakhigarimanews@gmail.com